Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Завантажити)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Завантажити)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Завантажити)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (Завантажити)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (Завантажити)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Завантажити)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) (Завантажити)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) (Завантажити)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  (Завантажити)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) (Завантажити)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  (Загрузить)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства   (Загрузить)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  (Загрузить)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  (Загрузить)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  (Загрузить)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу  (Загрузить)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 22.06.17         (Загрузить)

Повідомлення  про  проведення  позачергових загальних зборів акціонерів        23.06.2017  (Загрузить)

Річний звіт емітента ПРАТ «УСК» 2016      26.04.2017    (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 26.04.2017    (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 26.04.2017    (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 26.04.2017    (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 26.04.2017    (Загрузить)

Повідомлення   про    проведення    чергових    загальних    зборів    акціонерів     21.04.2017 р.  (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента  (Загрузить)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.01.2017 р. (Загрузить) 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  (Загрузить)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 26.10.2016 (Загрузить)

Інформація про припинення  емітента  шляхом злиття, приєднання,  поділу, 
перетворення  або банкрутства  за рішенням вищого органу емітента або суду 
(Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента  (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 27.09.2016 (Загрузить)

Повідомлення про проведення позачергових зборів Товариства (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 13.09.2016 (Загрузить)

Зміна складу посадових осіб емітента від 12.09.2016 (Загрузить)

Повідомлення про проведення позачергових зборів Товариства (Загрузить)

Повідомлення про проведення позачергових зборів Товариства (Загрузить)

Годовой отчет эмитента ЧАО "Украинский Страховой Капитал" 2015 (Загрузить)

Уведомление о проведении очередного собрания акционеров (Загрузить)

Сведения об изменении владельцев акций, владеющих 10 и более процентов голосующих акций ЧАО "УСК" от 14.03.2016 (Загрузить)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента от 24.11.2015 (Загрузить)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента от 05.10.2015 (Загрузить)

Сведения об изменении владельцев акций, владеющих 10 и более процентов голосующих акций ЧАО "УСК" от 14.09.2015 (Загрузить)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента 15.06.2015 (Загрузить)

Годовой отчет эмитента ЧАО "Украинский Страховой Капитал" 2014 (Загрузить)

Сообщение о прекращении обособленного подразделения (Загрузить)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента 31.03.2015 (Загрузить)

Уведомление о проведении очередного собрания акционеров (Загрузить)

Сведения об изменении владельцев акций, владеющих 10 и более процентов голосующих акций ЧАО "УСК" от 04.03.2015 (doc xml)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента от 22.09.2014 (doc xml)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента от 06.06.2014 (doc xml)

Годовой отчет эмитента ЧАО "Украинский Страховой Капитал" 2013 (Часть1 Часть2)

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров (Загрузить)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента от 17.04.2014 (doc xml)

Уведомление о проведении очередного собрания акционеров (Загрузить)

Сведения об изменении владельцев акций, владеющих 10 и более процентов голосующих акций ЧАО "УСК" от 26.02.2014 (doc xml)

Сведения об изменении владельцев акций, владеющих 10 и более процентов голосующих акций ЧАО "УСК" от 12.04.2013 (Загрузить)

Ведомости ЧАО "УСК" о создании, закрытии его филиалов, представительств от 29.03.2013 (Загрузить)

Уведомление о проведении очередного собрания акционеров (Загрузить)

Сведения об изменении владельцев акций, владеющих 10 и более процентов голосующих акций ЧАО "УСК" от 13.03.2013 (Загрузить)

Ведомости о смене состава должностных лиц эмитента от 06.08.2012 (Загрузить)

Годовой отчет эмитента ЧАО "Украинский Страховой Капитал" 2012 (Загрузить)