1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника
(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менш як 10 відсотків статутного капіталу) 

№  з/п

 

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника,

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Частка учасників в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

  -

 -

1.1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІД-2009"

36374287

  вул.Іванівська, буд. 1,             м. Харків, 61022

48,1945

1.2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ІНТЕГРАЛФІНАНС"

32868111

 вул.Іванівська, буд. 1,             м. Харків, 61022

10,1269

2

Фізичні особи

-

-

-

 

Усього: 2 

 

 

 2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються  учасниками
(засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою  
(паєм, пакетом акцій),  що становить не менш як 10 відсотків
статутного капіталузаявника)

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ  юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється

Символ юридичної особи,яка контролюється

Місце знаходження юридичної особи, яка контролюється

Частка в статутному капіталі юридичної особи,яка контролюється%

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛФІНАНС"

23707357

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ"

Фін.

установа

03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67

48,1945

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІД-2009"

23707357

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ"

Фін.

установа

03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67

10,1269

 

 

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль
за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами)
заявника(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій) , що становить
не менш як  10 відсотків  статутного  капіталузаявника)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ  юридичної особи абореєстраційний номер облікової картки платни каподатків* фізичної особи, щоздійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи абопрізвище, ім’я, по батьковіфізичної особи, щоздійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортніданіфізичної особи, щоздійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталіучасника (засновника, акціонера),%

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІД-2009"

2131722174

Бастрикін

Євгеній  Іванович

ММ 448057 виданий 24.03.2000 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

19,6808

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІД-2009"

2118300795

Котенко

 Сергій Олексійович

МК  444743 виданий  18.07.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

31,3829

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІД-2009"

2131720258

Гук

 Микола   Іванович

АА 397071 виданий 03.01.1997 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

48,9361

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛФІНАНС"

2109406750

Черняк

 Євген Зельманович

МК 393476 виданий 07.02.1997 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

99,8250